מה חשוב לבדוק בחוזה עם בתי אבות

ההחלטה על מעבר לבית אבות היא אחת המשמעותיות ביחס לחיים בגיל הזהב. היא תביא לשינוי משמעותי בחיי הקשיש ומשפחתו, כשהרצון היחידי הוא לבחירה במוסד שיציע את כל השירותים להם זקוק הקשיש, באווירה נעימה ביותר האפשרית. לאחר שמחליטים על קטגוריה המתאימה לצרכיו של האדם, וכאשר בוחרים במוסד ספציפי, נדרש לתת את הדעת על סוגיה משמעותית ביותר ביחס אליו: החוזה הנחתם אל מול המוסד הגריאטרי.

חשוב לציין, בהקשר הזה, שבהתאם לתקנות הנהוגות במדינת ישראל, החוזים בין בתי האבות השונים נדרש שיהיו אחידים – וזאת על אף שבאמצעות משא ומתן, ניתן לשנות חלק מהם לטובתו של הדייר. אז על מה חשוב להקפיד במעמד חתימת החוזה?

סוגיית הרישוי

הבירורים הראשונים שיש לעשות, חשוב להדגיש, מתחילים עוד לפני שנכנסים לסעיפים הספציפיים של החוזה. יהיו אלה הבדיקות הנוגעות לרישוי של בית האבות. המשוואה כאן פשוטה: על בית האבות להחזיק ברישיון הפעלה מלא, מטעם משרד הבריאות, משרד הרווחה, הרשות המקומית בתחומה הוא נמצא ואישור מכבי אש (חלק מרישיון העסק המוענק על ידי הרשות המקומית). הדבר מבטיח שבית האבות יעמוד בכל התנאים הנדרשים, וכן יימצא תחת פיקוח הגורמים הרלוונטיים בכל עת.

בדיקה אחרת שחשוב לבצע, בשלב הזה, נוגעת לוועדת הקבלה, שכל בית אבות צריך לערוך על מנת לקבוע את מידת ההתאמה של הדיירים השונים למוסד. בהתאם לתקנות הנהוגות בישראל, נדרש שועדה זו תכלול בתוכה את מנהל המוסד, רופא, אחות ועובד סוציאלי.

סוגיות פיננסיות בחוזה

המוסד הגריאטרי עבר את הבדיקות הראשונות? כעת נדרש להיכנס מעט יותר לעובי הקורה, ולבחון מספר סעיפים שעלולים להפוך לבעייתיים, בנסיבות מסוימת, בחוזה עימו. הסוגיה הראשונה שנדרש לתת עליה את הדעת היא מחיר השהות במוסד, וההיבט המשלים שלו: תנאי התשלום. יש לוודא כמה משלמים, ומה בדיוק מקבלים בתמורה למחיר.

בהמשך לכך, חשוב לבדוק שמבינים את הסעיפים לאשורם, וכן האם עשויים להתבצע שינויים מסוימים במחיר: למשל, עקב עליית מדד המחירים לצרכן. סוגיה מרכזית אחרת היא מדיניות המעבר בין מחלקות בבית האבות, כפי שעשוי להתרחש כאשר חלים שינויים במצבו של הקשיש.

בטיחות, ביטוח ומה שביניהם

סעיפים מרכזיים אחרים שצריכים להיכנס לתוך ההסכם עם בית האבות מתייחסים להיבט הבטיחותי של השהות בו. יש לכך מספר היבטים: הראשון הוא אמצעי הבטיחות אשר חייבים להיות במוסד הגריאטרי. בין אם המדובר הוא באביזרי הסיוע בחדרי השירותים, בידיות, במעקים או בכל דבר אחר, ברורה היעילות שלהם במניעת נפילות או תאונות אחרות.

מבחינה חוזית, סוגיית הביטוח חייבת אף היא להוות חלק ממשוואת ההסכם. חשוב לבחון האם לדיירים יש ביטוח צד שלישי, כמו גם ביטוח המתייחס לאחריות המקצועית של כוח האדם הפועל במקום. מקרים מהסוג הזה אפשריים תמיד, אפילו כשנוקטים את כל אמצעי הבטיחות, וחשוב לבדוק שבית האבות אכן מעניק מענה כספי מסוים כשתרחישים אלה מתגשמים, חלילה.

ומה בנוגע לעזיבה?

כל חוזה כולל בתוכו התחייבות של כל אחד מהצדדים כלפי השני. הפרת החוזה, בהמשך לכך, מקבלת תפקיד משמעותי. בעת בחינת הסכם, מהסוג הזה כמו בכל סוג, יש לתת את הדעת על הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים, והמדיניות במקרים בהם אחד מהם מפר את החוזה.

אפשר לקחת כדוגמא לסעיף הזה מצב שבו הדייר מחליט לעזוב את בית האבות, מסיבה זו או אחרת. ההתייחסות של כל אחד מבתי האבות ביחס לסעיף הזה שונה: השאיפה, מן הסתם, היא למקום בו לא ייגבה קנס בשיעור משמעותי על עזיבה מהסוג הזה.

חיפוש מגורים למבוגרים לפי רשתות מובילות
נוה עמית
עד 120
בית בלב
משען
בית בכפר
חיפוש בית אבות עם ברבן

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.