מענק פטירה

אדם הנפטר מותיר את שאיריו, מטבע הדברים, עם חלל עצום. אלא שכמעט בכל המקרים, למצב החדש נוסף גם קושי מהותי מהבחינה הכלכלית. מענק הפטירה, המוענק במצבים מסוימים על ידי המוסד ביטוח לאומי, נכנס לתמונה בנקודה הזו בדיוק, ובכוחו להקל על החודשים, או אפילו השנים, שלאחר הפטירה.

מהו מענק הפטירה?

מענק פטירה הוא סכום כסף חד פעמי אשר ניתן לשאיריו של אדם מנוח אשר קיבל מהמוסד לביטוח האומי קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת נכות כללית או קצבה לשירותים מיוחדים לנכים. ברמה הכללית, יוענק הסכום לבן או בת הזוג של המנוח, אך בהיעדר כזה – לילדו של הנפטר, כפי שהוא מוגדר בתקנות הביטוח הלאומי (למשך שנה מיום הפטירה).

מצב אחר הוא זה שבו שני בני הזוג נפטרים תוך פרק זמן קצר, באופן יחסי. במצב הזה, יקבל את המענק האדם שעמד ברוב ההוצאות על המצבה, וכאשר מתקיימים מספר תנאים משלימים: הראשון הוא שמכוחו של המנוח עמדה זכות לקבל מענק פטירה לבן או לבת הזוג. התנאי השני הוא שבן או בת הזוג של המנוח נפטרו בפרק זמן של עד 100 ימים ממועד הפטירה ממנו, ולא קיבלו, בזמנו, את מענק הפטירה.

בכל אחד מהמקרים, המענק יינתן רק כאשר האדם הנפטר עמד בתשלומים לביטוח הלאומי, כפי שנדרש מכל אדם בישראל. מכאן נובע שכאשר האדם אינו מקפיד על תשלומים אלה, הוא עלול לנוע משאיריו את הזכות לקבל את הכספים החשובים האלה לאחר מותו.

אין צורך להגיש תביעה

חשוב להדגיש שבניגוד לזכויות אחרות המוענקות לשאירים, ובעיקר קצבת השאירים, במקרה של מענק פטירה אין צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי: המענק אמור להיות מועבר אוטומטית לחשבון הבנק של השאירים, מה שמונע, מן הסתם, התנהלות בירוקרטית מייגעת.

הגשת התביעה נדרשת רק במקרה שבו פטירת שני בני הזוג נעשתה תוך פרק זמן קצר, כפי שפורט מעלה. במקרה הזה, הטופס הרלוונטי זמין בקישור הבא. את הטופס, כמובן, ניתן להגיש גם כאשר הכספים לא הועברו לחשבון הבנק של שאירי המנוח, תהא הסיבה לכך אשר תהא.

סכום מענק הפטירה, יש לציין, משתנה אחת למספר שנים, בהתאם לגורמים אחרים הנכנסים לתמונה. נכון לתחילת שנת 2014, עומד הסכום על 8,757 ש''ח. סכום זה גבוה מהסכום שהוענק קודם לכן, שהיה בגובה של 8,594 ש''ח.

השימושים המרכזיים של מענק הפטירה

בכספי מענק הפטירה ניתן להשתמש לכל מטרה שהיא: אין כאן תנאים מוגדרים שנדרש לתת עליהם את הדעת. עם זאת, עקב העובדה שהכספים מוענקים קרוב ככל האפשר למועד הפטירה, לא מפתיעה העובדה שרבים בוחרים להשתמש בהם על מנת לטפל בסידור הקבורה.

הסיוע הראשוני של הביטוח הלאומי, בהקשר הזה, הוא בקבורה סטנדרטית של אנשים, הממומנת באמצעותו. עם זאת, כאשר מדובר בקבורה מסוג אחר, או כשנדרשים תשלומים אחרים מהשאירים (בין השאר, עבור מודעות האבל), בהחלט ניתן לנצל לצורך זה את כספי מענק הפטירה, ולהסתמך בהמשך הדרך על זכויות כלכליות אחרות המגיעות להם.

חיפוש מגורים למבוגרים לפי רשתות מובילות
נוה עמית
עד 120
בית בלב
משען
בית בכפר
חיפוש בית אבות עם ברבן

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.