קצבת שאירים

פטירה של אדם קרוב מותירה את חותמה השלילי גם שנים קדימה. אלא שמעבר לכל הקשיים, יש לה גם היבט כלכלי שחייבים לתת עליו את הדעת: קרוביו של הנפטר נכנסים לתקופה שאינה פשוטה כלל מבחינה פיננסית, בעיקר כאשר הנפטר היה המפרנס העיקרי במשפחה. קצבת השאירים, המוענקת להם על ידי הביטוח הלאומי, יכולה להפוך את התמודדות למורכבת מעט פחות.

על קצבת השאירים

קצבת שאירים, ברמה הכללית, היא סכום כסף חודשי אשר משולם לשאיריו של הנפטר, אלמן/אלמנה ויתומים, כפי שהם מוגדרים בתקנות השאירים של הביטוח הלאומי. הקצבה, שמטרתה העיקרית היא הבטחת הכנסה לשאירים, מוענקת כאשר האדם הנפטר עמד בשלושה תנאים עיקריים:

  • תושבות ישראלית
  • השלמת תקופת אכשרה (תקופת מינימום של תשלומים לביטוח הלאומי)
  • תשלום דמי הביטוח הלאומי על פי חוק, כך שהנפגע היה מבוטח במהלך תקופת הפטירה

את הבקשה לקבלת קצבת השאירים נדרש להגיש למוסד לביטול לאומי תוך פרק זמן שאינו עולה על שנה מיום הפטירה.

סכומי קצבת השאירים

חשוב להדגיש, בנקודה הזו, שגובהה של קצבת השאירים משתנה בכל אחד מהמקרים, והוא תלוי, בעיקרו של דבר, בגיל האלמן ובמספר הילדים שהותיר מאחוריו המנוח. אלו הם הסכומים המעודכנים של קצבת השאירים, נכון לתחילת שנת 2014:

מאפייני מקבל הקצבה

סכום הקצבה החופשית המוענק לשאירים

אלמן/ה בגילאי 40-50, ללא ילדים

1,150 ש''ח

אלמן/ה מעל גיל 50, וללא ילדים

1,531 ש''ח

אלמן/ה בגיל 80 ומעלה

1,617 ש''ח

אלמן/ה עם ילד אחד

2,249 ש''ח

אלמן/ה עם שני ילדים

2,967 ש''ח

תוספת לכל ילד נוסף

718 ש''ח

ילד בנסיבות מיוחדות (יתום משני ההורים, יתום יחיד שההורה שלו אינו זכאי לקבל את קצבת השאירים)

951 ש''ח

אל סכומים אלה יש להוסיף תוספת ותק, שתינתן לשאיריו של אדם אשר היה מבוטח בביטוח המתאים יותר מעשור טרם הפטירה שלו. עבור כל שנת ותק, החל מהשנה ה-11, תינתן תוספת בת 2% לקצבה, כשהגבול העליון של התוספות עומד על 50%.

הליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקבלת קצבת שאירים נעשית באמצעות הגשת טופס התביעה לגמלת שאירים לביטוח הלאומי. אל הטופס יש להוסיף אישורים שונים, לרבות אישור על מקורות ההכנסה של האלמן, אישורים על לימודים, שירות לאומי או קד''צ של הילדים, דו''ח משטרה (כאשר הפטירה נעשית עקב תאונה) ועוד. את הטפסים ניתן לשלוח בדואר, או לחילופין להגיש ישירות למוסד הביטוח הלאומי הקרוב ביותר.

כאשר מוחלט על ידי הביטוח הלאומי להעניק את הקצבה, תשולם היא לחשבון הבנק של האדם הזכאי. במקרים בהם לא ניתן לעשות זאת, לרבות יישוב שאין בו סניף בנק או כאשר חשבון הבנק הוא מוגבל, יתקבל התשלום בדואר. כאשר הזכאי לקצבה הוא יתום המתגורר עם ההורים, תועבר הקצבה להוריו או לאופטרופוס שמונה על ידי ערכאה משפטית מוסמכת.

לא תמיד הבקשה מאושרת

יחד עם זאת, חשוב להדגיש שלא בכל המקרים הבקשה לקבלת קצבת השאירים אכן מאושרת. את התנאים הכלליים שהובאו מעלה ניתן לחלק ללא מעט מקרים ותרחישים, אשר מספיק שלא לעמוד באחד מהם על מנת לסכן את אישור הבקשה. במצבים מסוג זה, עומדת האפשרות להגיש ערעור על ההחלטה.

חיפוש מגורים למבוגרים לפי רשתות מובילות
נוה עמית
עד 120
בית בלב
משען
בית בכפר
חיפוש בית אבות עם ברבן

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.