בתי אבות - ביקורת ובקרה

כאשר יקירנו נכנס לבית האבות אנו מאצילים את משימות הטיפול בו לאחריותו של ספק השרותים דהיינו בית האבות.

כבכל תהליך של האצלת תפקידים וסמכויות, נשאר בידי קרוביו - משפחתו של הקשיש תפקיד חשוב:בקרת הטיפול. לבקרת הטיפול הניתן בבית האבות חשיבות עליונה כמו גם מאפיינים ייחודים:

  • במקרים לא מעטים הקשיש צרכן השירותים הוא חסר ישע התלוי בזולת. לכן מוטלת עלינו החובה לבדוק ולוודא את מגוון השירותים הניתנים ואת רמת איכותם.
  • מערכות אנושיות רבות מטפלות ותומכות בלקוח הקשיש.עלינו להכיר היטב מערכות אלו, מהותם ותפקודם וכמו כן את האנשים המהווים חלק מהם.
  • עלינו לזכור כי הצוות הטיפולי מבצע מטלות קשות ומורכבות כאשר התגמול הכספי לו הוא זוכה אינו גבוה בלשון המעטה. כבקרים אל לנו להצטייר כשוטר או מפקח.
  • יש להגדיר תוצאות מעשיות ביחס לאיכות הטיפול ואיכות החיים המצופה הצבת מטרות לא ריאליות עלולה לגרום לנזקים ולמפח נפש.

עלינו להכיר את המערכות התומכות בקשיש ודרכי פעולתם. ככלל, בתי האבות מפעילים ארבעה מערכות תמיכה עיקריות: מערכות רפואיות, סיעודיות, מלונאיות וחברתיות- תרבותיות.

המערכות שונות בהיקפן ובאופי פעילותן בהתאם לסוג בתי האבות וקהלי היעד השונים אותם הם משרתים (עצמאיים, תשושים, תשושי נפש או סיעודיים).

כאשר מערכות אלו מופעלות בהרמוניה תפקידם מסתכם במתן איכות טיפול ואיכות חיים ללקוחותיהם הקשישים.

מטרת הבקרה היא להבטיח שהתוצאות המצופות אכן מתגשמות והקשיש נהנה משירות ואיכות חיים מירביים.

נציע להלן כמה כללים לתוכנית בקרה שממנה יצאו כל הצדדים נשכרים (הקשיש, המשפחה, ובית האבות):

  • עוד בטרם כניסת הקשיש לבית האבות יש להגדיר ולסכם יחד עם הנהלת בית האבות את תהליך הטיפול והתוצאות המקוות
  • מוקדם ככל שניתן מומלץ להשתתף בישיבת צוות רב מקצועי. בישיבה זו יעבירו קרובי הקשיש מידע חשוב לצוות המטפל ותינתן להם אפשרות להיכרות עם הצוות הבכיר (אחות, פיזוטרפיסט, אם הבית, עובדת סוציאלית וכו...). בישיבות אלו תוכל המשפחה לקבל סקירה וחוות דעת בכל הקשור לטיפול ביקיריהם.
  • לביקור הקשיש חשיבות מרובה. הצוות האמפתי והמסור ביותר אינו יכול להוות תחליף לחיבוק אוהב של בן או בת. לנוכחות הקרוב בבית האבות יתרונות רבים: היכרות הדדית עם הצוות המטפל, צפייה בפעילותו (או חוסר פעילותו) של הקשיש, וכמובן התרשמות בכל הקשור להשגת התוצאות המצופות. כאשר אין אפשרות לביקור פיזי במקום ניתן לשמור על קשר עם הקשיש ובית האבות באמצעים כמו: טלפון, סקייפ, מייל מצלמות ואנשי קשר אחרים.
  • מומלץ להגיע לביקורים בשעות שונות ובמשמרות שונות זאת משום שהצוות פעיל בשעות שונות וכמו כן גם אופי הפעילויות, מובן שיש להגיע בשעות הביקור המקובלות ולא להפריע למנוחת הקשישים האחרים או לעבודת הצוות המטפל

חשוב לזכור

המטפלים רובם ככולם מבצעים מטלות מהקשות והמורכבות ביותר כאשר התגמול הכספי הניתן אינו גבוה וזאת בלשון המעטה.

חובה עלינו לגלות אמפתיה לא רק לקשיש אלא גם לצוות המטפל והדואג לו. מילה טובה יכולה לשמש כמוטיבטור יעיל ותחליף לביקורת קשה ונוקבת. מאידך, באם קיימת עדות לליקויים בתפקוד הבית, בהתנהלות איש צוות או (במקרים נדירים וקיצוניים) של התעללות מוטלת עלינו חובה לפעול ואו לדווח בהתאם.

חשוב גם להבין שבית האבות הוא גוף כלכלי שרוצה וחפץ בלקוח מרוצה (יחידת הלקוח כוללת את הקשיש ומשפחתו). משום כך ביקורת בונה אמורה להתקבל ברצון ובברכה על ידי בית האבות הנהלתו וצוות עובדיו.

לסיכום

מעבר הקשיש מסביבתו המוכרת והטבעית לבית האבות מלווה בחששות וחרדות משינוי כה משמעותי באורח חייו של הדייר.

קרובי הקשיש חשים לעיתים כי לא מילאו את תפקידם היעודי שהוא טיפול בבן משפחתם בכל מחיר ובכל תנאי בסביבתו הטיבעית-הבית.

ביקורת ובקרה איכותיים יסייעו בכמה אופנים:

מעבר קל והסתגלות מהירה לבית האבות, הגדלת הסיכוי להשגת המטרות המצופות בשהייה בסביבת בית האבות ותוצר לוואי חשוב לא פחות הורדת הנטל והדאגה מכתפיהם של קרובי המשפחה שנשאו עד כה בעומס הטיפול.

חיפוש מגורים למבוגרים לפי רשתות מובילות
נוה עמית
עד 120
בית בלב
משען
בית בכפר
חיפוש בית אבות עם ברבן

הבהרה

אנו משתדלים מאד לשמור על המידע באתר מעודכן עד כמה שניתן, אך יתכן כי יופיע מידע שגוי באתר. על הקורא לפנות אל האתרים של החברות עצמן בכדי לקבל את המידע המעודכן ביותר אודותיהן. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.